Norges Bank

Årstalen Figur 13

Merknad: Med en ekstra reduksjon i statsbudsjettets overskudd tilsvarende en halv prosent av BNP hvert av de neste ti årene, vil budsjettoverskuddet uten avkastningen fra petroleumsfondet etter hvert svekkes med 5 prosent av BNP i forhold til de tradisjonelle beregningene i generasjonsregnskapet. Samtidig vil oppbyggingen, og dermed avkastningen fra petroleumsfondet bli mindre. Med en forutsetning om en oljepris på 90 kroner per fat, vil den forventede økningen i budsjettoverskuddet utebli.

Publisert 15. desember 2004 10:58