Norges Bank

Brev

Høringssvar – videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Norges Banks brev av 5. juni 2020 til Finansdepartementet.

Vi viser til deres høringsbrev datert 02.06.2020 med ref. 20/1828, og vil vise til vårt brev til Finanstilsynet 07.05.2020 med vår ref. 20/01451. Brevet er vedlagt. Vi gjør oppmerksom på at denne korrespondansen ikke lenger er unntatt offentlighet.

Med hilsen

Henrik Borchgrevink
Direktør

Kjersti-Gro Lindquist
Spesialrådgiver

Publisert 8. juni 2020 15:50
Publisert 8. juni 2020 15:50