Norges Bank

Brev

Høringssvar - utfyllende regler til CSDR mv

Norges Banks brev av  29. juni 2017 til Finansdepartementet

Høring - utfyllende regler til CSD-forordningen og øvre rammer for overtredelsesgebyr mv.

Norges Bank har gjennomgått høringsnotatene og har ingen merknader.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Anna Grinaker
Fungerende direktør

Publisert 29. juni 2017 17:42