Norges Bank

Brev

Høring – forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd

Norges Banks brev av 27. februar 2014 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 31. januar 2014 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i folketrygdloven, mv.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 4. mars 2014 10:20