Norges Bank

Brev

Høring – endring i NRS 6 Pensjonskostnader

Norges Banks brev av 28. november 2012 til Norsk RegnskapsStiftelse

Vi viser til brev av 22. oktober 2012 med høringsutkast til endringer i NRS 6 Pensjonskostnader.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 28. november 2012 16:30