Norges Bank

Brev

Høring – ny lov om elsertifikater

Norges Banks brev av 25. januar 2011 til Olje- og energidepartementet.

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 8. desember 2010 om høringsforslag til ny lov om elsertifikater. Lovforslaget vil etablere et nødvendig rettslig grunnlag for et felles svensk-norsk elsertifikatmarked fra 1. januar 2012. 

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.
                                                               


Med hilsen


Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 27. januar 2011 08:11