Norges Bank

Brev

Høring - tilskudd fra arbeidstaker i pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Norges Banks brev av 23. juni 2004 til Finansdepartementet

Norges Bank støtter at det skal være mulig for arbeidstakere i foretak med innskuddspensjonsordninger å bidra med tilskudd til egen pensjon. Slike tilskudd bør skattemessig behandles på linje med egne innskudd etter lov om foretakspensjon. Tilsvarende likebehandling støttes vedrørende størrelsen på arbeidstakers tilskudd. Prinsipielt bør imidlertid fordelingen av innskudd mellom de ansatte og foretaket, både etter lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon, overlates til partene uten at det trekkes grenser for fordelingen i loven. Dette gjelder også for fordelingen av overskuddet.Med hilsen

Birger Vikøren

Sindre Weme

Publisert 23. juni 2004 12:26