Auksjonskalender for F-auksjoner med avvikende oppgjør (t+2)* og/eller avvikende vilkår

Merk at dette ikke er en fullstendig auksjonskalender. For mer informasjon om F-lån med avvikende oppgjør, se Norges Bank rundskriv 5/2016

Type auksjon Auksjonsdato Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar
F-lån 13.02.2018 15.02.2018   Skatt
F-lån 13.03.2018 15.03.2018   Skatt
F-lån** 28.03.2018 28.03.2018 03.04.2018 Kvartalsslutt
F-lån 12.04.2018 16.04.2018   Skatt
F-lån 11.05.2018 15.05.2018   Skatt
F-lån 07.06.2018 11.06.2018   MVA
F-lån** 29.06.2018 29.06.2018 02.07.2018 Kvartalsslutt
F-lån 13.09.2018 17.09.2018   Skatt
F-lån** 28.09.2018 28.09.2018 01.10.2018 Kvartalsslutt
F-lån 08.10.2018 10.10.2018   MVA
F-lån 13.11.2018 15.11.2018   Skatt
F-lån 06.12.2018 10.12.2018   MVA
F-lån** 31.12.2018 31.12.2018 02.01.2019 Årsslutt

* Med forbehold om endringer. Auksjonskalenderen er basert på årsprognosen for strukturell likviditet. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til prognosen. Auksjonskalenderen vil derfor kunne endres gjennom året. Oppdatert kalender publiseres hver mandag og torsdag. Øvrige auksjoner vil ha oppgjør (t+0) og følge prognosen for strukturell likviditet.

**Renten er foliorenten pluss 15 basispunkter. Norges Bank gir full tildeling på alle bud. Budfrist er kl. 16.10. Tildelt volum vil ikke trekkes inn. Andre markedsoperasjoner gjennomføres som normalt.

Publisert 12. februar 2018 10:00