Om noteringen av islandske kroner

Noteringen av islandske kroner ble suspendert fra Norges Banks daglige noteringer av markedskurser i perioden desember 2008 til februar 2018.

Siste notering for islandske kroner (ISK) var 9. desember 2008. Den europeiske sentralbanken (ECB) gjenopptok noteringen av islandske kroner 1. februar 2018, og Norges Bank gjenopptok noteringen 5. februar 2018.

Store kursbevegelser høsten 2008

På grunn av uroen i det internasjonale finansmarkedet var det 7.-8. oktober 2008 store kursbevegelser på islandske kroner. Det var tegn til at markedsaktørene i Island opererte med én kurs, mens det elektroniske handlesystemet Thomson Reuters viste en mye svakere kurs på islandske kroner. Den islandske sentralbanken måtte gi opp forsøket på å holde kursen stabil rundt 131 islandske kroner per euro.

Publisert 12. desember 2011 14:20
Endret 5. februar 2018 17:11