Effektiv kronekurs

Effektiv kronekurs er beregnede kurser.

KKI / TWI Konkurransekursindeksen

Nominell effektiv kronekurs beregnet på grunnlag av kursene på NOK mot valutaene for Norges 25 viktigste handelspartnere (geometrisk gjennomsnitt veid med OECDs løpende konkurransevekter beregnet som en kjedet indeks).

Konkurransevekter (xlsx, 16 kB)

Konkurransevekter (pdf, 13 kB)

Indeksen er satt lik 100 i 1990. Stigende indeksverdi betyr depresierende kronekurs.

Beregning av konkurransekursindeksen (pdf, 368 kB)

Eksempel på beregningsmetoden (xls, 60 kB).

I-44, Importveid kursindeks

Beregning av I-44

Valutakursindeksen I-44 er en nominell effektiv valutakursindeks beregnet på grunnlag av kursene på NOK mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere. Indeksen er satt lik 100 i 1995. Stigende indeksverdi betyr depresierende kronekurs.

I-44 beregnes som et veiet geometrisk gjennomsnitt av kursene til 44 land. Vektene skiftes årlig og beregnes på grunnlag av SSBs statistikk for Norges import fra de 44 største landene målt i importverdi til Norge. Landsammensetningen er ikke fast. 

Vekter (xls, 51 kB)

Vektene som er beregnet på grunnlag av importen for et år tas i bruk fra og med annen virkedag i september i det påfølgende året.

Indeksen er beregnet etter samme prinsipp som konkurransekursindeksen.

Beregning av I-44 (pdf, 245 kB)

Eksempel på beregningsmetoden (xls, 60 kB)

Indeksen er også nærmere beskrevet i en ramme i Inflasjonsrapport 1999/1 (pdf, 176 kB).

Publisert 13. desember 2006 20:11
Endret 4. september 2018 08:47