Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 15 (9. april – 15. april)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 8,6 milliarder kroner spot og solgte for netto 11,2 milliarder kroner på termin i uke 15. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 2,5 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 2,2 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 9,0 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 2,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 156,5 milliarder kroner.

Neste publisering: 25. april 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 13 Uke 14 Uke 15
Spot 13,0 -6,7 8,6
Termin 1,4 -7,8 -11,2
Swap 38,3 51,0 -156,5

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall