Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 15 (8. april – 14. april)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 0,9 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 1,2 milliarder kroner på termin i uke 15. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 2,0 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 3,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 0,7 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,5 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 146,9 milliarder kroner.

Neste publisering: 24. april 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 13 Uke 14 Uke 15
Spot 0,9 -1,7 -0,9
Termin 9,4 1,1 1,2
Swap -20,4 -68,6 -146,9

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall