Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 24 (11. juni – 17. juni)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 13,1 milliarder kroner spot og solgte for netto 11,3 milliarder kroner på termin i uke 24. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 5,2 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 3,7 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 14,6 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 3,7 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 173,3 milliarder kroner.

Neste publisering: 27. juni 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 22 Uke 23 Uke 24
Spot -2,9 -1,4 13,1
Termin 4,6 2,5 -11,3
Swap -60,6 -169,4 -173,3

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall