Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 7 (11. februar – 17. februar)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 5,4 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 5,9 milliarder kroner på termin i uke 7. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 5,0 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 1,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 6,4 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,2 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 29,3 milliarder kroner.

Neste publisering: 27. februar 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 5 Uke 6 Uke 7
Spot -2,5 -4,3 -5,4
Termin 4,3 8,2 5,9
Swap 116,1 91,5 -29,3

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall