Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 6 (5. februar – 11. februar)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 4,4 milliarder kroner spot og solgte for netto 5,7 milliarder kroner på termin i uke 6. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 3,9 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 1,2 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 6,5 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,5 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 169,4 milliarder kroner.

Neste publisering: 21. februar 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 4 Uke 5 Uke 6
Spot 12,4 8,6 4,4
Termin -9,5 -5,9 -5,7
Swap 69,0 106,7 -169,4

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall