Statskasseveksler årsgjennomsnitt

Statskasseveksler(tidligere statssertifikater).

Årsgjennomsnitt av daglige noteringer. Kilde: Oslo Børs og Norges Bank.

3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd
2018 0,60 0,63 0,67 0,72
2017 0,40 0,40 0,40 0,42
2016 0,53 0,51 0,49 0,50
2015 0,82 0,76 0,74 0,73
2014 1,24 1,25 1,27 1,29
2013 1,52 1,52 1,51 1,52
2012 1,55 1,56 1,55 1,53
2011 2,13 2,14 2,10 2,12
2010 2,17 2,27 2,28 2,25
2009 1,82 1,90 1,92 1,98
2008 5,24 5,27 5,25 5,21
2007 4,56 4,69 4,81 4,85
2006 2,96 3,09 3,23 3,37
2005 2,01 2,12 2,25 2,37
2004 1,84 1,85 1,92 2,01

Nedlastinger

Rente på statskasseveksler

Årlig effektiv etterskuddsrente, oppgitt som syntetiske renter for løpetidene 3, 6, 9 og 12 måneder.