Grunnlag for utrekningane

Tal før 1777, sjå kapittel 3 (Grytten) i Norges Bank's Occasional Paper No. 35.

Tal for perioden 1777–1920 er henta frå Wholesale price index (WPI), seasonally adjusted, Table A1 i Norges Bank Working Paper 2013/23 (Klovland).

Tal for perioden 1920-1960 er Statistisk sentralbyrå sin levekostnadsindeks (cost of living index), sjå kapittel 3 (Grytten), side 71 i Norges Bank's Occasional Paper No. 35.

Tal frå 1960 samsvarar med Statistisk sentralbyrå sine data for konsumprisindeksen (KPI).

Årlege data er tilgjengelege frå 1516 og månadlege data frå januar 1777, 1998=100. Sjå Consumer price indices (Historical Monetary Statistics)

Publisert 21. oktober 2013 10:15
Endret 21. oktober 2013 10:15