Indikatorer for prisvekst

Tabellen nedenfor oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen. Den viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:

KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. (Beregningsmetoden ble endret fra og med KPIXE for juni 2013, se Endret beregningsmetode for KPIXE. Modellen for å anslå bensinpriser til beregning av KPIXE ble endret fra og med KPIXE for mars 2016, se Ny modell for å anslå bensinpris til beregning av KPIXE.)

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Indikatorer for prisvekst

KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt¹ Vektet median¹
Feb.19 3.0 2.6 2.9 2.4 1.8
Jan.19 3.1 2.1 2.4 2.1 1.6
Des.18 3.5 2.1 2.4 2.2 2.0
Nov.18 3.5 2.2 2.5 2.4 1.8
Okt.18 3.1 1.6 2.0 2.2 1.8
Sep.18 3.4 1.9 2.2 2.3 1.9
Aug.18 3.4 1.9 2.3 2.3 1.8
Jul.18 3.0 1.4 1.9 1.7 1.7
Jun.18 2.6 1.1 1.6 1.7 1.7
Mai.18 2.3 1.2 1.7 1.6 1.7
Apr.18 2.4 1.3 1.7 1.9 1.6
Mar.18 2.2 1.2 1.5 1.7 1.6
Feb.18 2.2 1.4 1.7 1.8 1.7

¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Tidsserier fra januar 2006