Retningslinjer – veksling av ugyldige sedler og mynter

Norges Bank veksler inntil videre følgende ugyldige sedler og mynter:

Norges Bank veksler inn til pålydende verdi. Utbetaling fra Norges Bank skjer til bankkonto og et saksbehandlingsgebyr på kr 250,- trekkes fra beløpet som utbetales. Enkelte av valørene kan ha samleverdi, ta kontakt med mynthandlere om dette.

50-øringer utgitt i perioden 1996-2011 (brune), veksles uten gebyr fram til 1. mai 2022. Publikum kan også henvende seg til Norges Banks sentralbankdepoter i Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø for å veksle denne 50-øringen. En mulighet er også å kontakte din bankforbindelse for å høre om de tilbyr denne tjenesten.

Fremgangsmåte for veksling av ugyldige sedler og mynter spesifisert over:

 1. Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter skal fylles ut elektronisk eller for hånd. Dette gjelder selv om vekslingen kun gjelder brune 50-øringer utgitt i perioden 1996-2011. Bruk blokkbokstaver og skriv tydelig hvis skjemaet fylles ut for hånd.
 2. I skjemaet pkt. 1, er det navnet på eier av pengene som skal fylles ut. Kontoinnehaver skal være den samme som eier.
 3. Dersom vekslingsbeløpet skal overføres til utenlandsk konto, må IBAN og SWIFT-kode (BIC) opplyses for at utbetaling skal kunne gjennomføres.
 4. For beløp på 10 000 kroner eller høyere, skal kopi av gyldig legitimasjon vedlegges. Gyldig legitimasjon er (1) Pass, (2) Sertifikat eller (3) Bankkort med bilde.
 5. I pkt. 2 i skjemaet skal antall ugyldige sedler og mynter som ønskes vekslet, spesifiseres. Totalbeløp i kroner skal også fylles inn.
 6. I pkt. 3 i skjemaet skal det opplyses om hvorfor de ugyldige sedlene / myntene ikke er vekslet inn tidligere. Det skal ikke gis konkrete helseopplysninger i skjemaet.

  Dersom vekslingen kun gjelder brune 50-øringer utgitt i perioden 1996-2011, skal dette punktet ikke fylles ut.
 7. Gjelder vekslingen arveoppgjør, skal skifterettspapirer vedlegges som dokumentasjon sammen med skjemaet.
 8. Pkt. 5 i skjemaet (kvittering) fylles ut av Norges Bank dersom skjemaet og penger leveres ved Norges Banks hovedkontor i Oslo.
 9. Ferdig utfylt skjema med pengene og eventuelle vedlegg sendes pr. post som verdibrev til Norges Bank eller leveres i resepsjonen ved hovedkontoret i Oslo.

  a) Innsending av skjema og penger pr. post
  Postsendingen må adresseres til:
  Norges Bank
  Kontante betalingsmidler
  Postboks 1179, Sentrum
  0107 Oslo

  Ved henvendelse til postkontorene vil du få informasjon om hvordan reglene for pengeforsendelse er og hva kostnaden vil bli.

  b) Innlevering av skjema og penger i resepsjonen ved hovedkontoret i Oslo
  Besøksadresse: Bankplassen 2

  Skjema for utfylling er tilgjengelig i resepsjonen. Ekspedisjonstid: Mandag til fredag, mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. Julaften og nyttårsaften samt onsdag før skjærtorsdag, er ekspedisjonen stengt.

  Ved personlig innlevering av skjema og penger mottar kunden kvittering.
 10. Norges Bank forholder seg retten til å innhente ytterligere opplysninger, i henhold til hvitvaskingsloven eller andre relevante bestemmelser.
 11. Vekslingsbeløpet (fratrukket saksbehandlingsgebyret) utbetales til oppgitt konto, normalt innen 2 uker.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Norges Bank, enhet for Kontante betalingsmidler, telefon
901 48 659 (betjent på hverdager mellom kl. 09:00 og 15:00) eller 22 31 60 00.
E-postadresse: central.bank@norges-bank.no eller KBkontroll@norges-bank.no.

 

 

Publisert 22. desember 2010 18:12
Endret 28. april 2015 15:01

Skjema - ugyldige sedler og mynter