Veksling av ugyldige sedler og mynter

Norges Bank kan bestemme at sedler og mynter skal settes ut av omløp, jf. sentralbanklovens § 15. Beslutningen kunngjøres i Norsk Lovtidend og landets største aviser.

Ugyldige sedler og mynterEtter kunngjøringen er sedlene og myntene fortsatt tvungne betalingsmidler og kan brukes på ordinær måte i ett år. Norges Bank er deretter pliktig til å veksle inn de ugyldige sedlene og myntene i ytterligere 10 år.

Publikum oppfordres til å henvende seg til Norges Bank eller sin bankforbindelse dersom man ønsker å veksle inn sedler og mynter i løpet av 10-årsperioden. For tiden gjelder dette kun 50-øringer utgitt i perioden 1996-2011, og disse kan veksles inn gebyrfritt fram til 1. mai 2022.

Selv om det er mer enn 11 år (1 + 10) siden kunngjøringen, veksler Norges Bank fortsatt inn følgende ugyldige seddelutgaver og mynter mot et gebyr:

Dersom du ønsker å veksle ugyldige sedler og mynter, ber vi deg om å lese retningslinjene for veksling. Norges Bank veksler inn etter pålydende verdi. Eldre seddelutgaver og mynter kan ha samleverdi. Ta eventuelt kontakt med mynthandlere for nærmere informasjon om dette.

Publisert 15. august 2006 12:10
Endret 28. april 2015 15:01

Kontakt

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Norges Bank:

Telefon: +47 901 48 659 (Telefonen er betjent på hverdager mellom kl 09 og 15)

E-post: central.bank@norges-bank.no