Sedler

Norges Bank har ansvaret for å utstede pengesedler. Dette innebærer å fastsette sedlenes pålydende og utforming.

Ny seddelserie

Veksling av ugyldige sedler og mynter