Spørsmål og svar

Praktisk om seddelbyttet

Når de nye sedlene settes i sirkulasjon, vil du kunne betale med både gamle og nye sedler i ett år. Deretter blir de gamle sedlene ugyldige, og du vil bare kunne bruke de nye. De gamle 100- og 200-kronesedlene kan du bruke frem til 30. mai 2018. Norges Bank er pliktig til å veksle inn ugyldige sedler i minst 10 år etter dette.

De nye sedlene blir tilgjengelig i banker, minibanker og butikker når de settes i sirkulasjon. Det er ikke mulig for publikum å bestille nye sedler fra Norges Bank eller komme til oss for å veksle inn de gamle sedlene til nye.

Etter planen utgis 50- og 500-kroneseddelen i oktober 2018, og 1000-kroneseddelen i 4. kvartal 2019. Å lage en seddelserie er en kompleks jobb. Derfor må vi ta høyde for at det kan oppstå utfordringer som forsinker oss.

Mange av landene rundt oss har gitt ut nye og sikrere pengesedler de siste årene. Samtidig får kriminelle tilgang til stadig mer avansert teknologi. Seddelforfalskning er heldigvis lite utbredt i Norge. Men dersom våre sedler blir dårligst i klassen, risikerer vi at forfalskning blir et problem. Derfor lanserer vi nå en helt ny seddelserie med nye og bedre sikkerhetselementer.

Kontantenes andel av den samlede pengemengden i økonomien er synkende. Likevel er det ikke gitt at kontopenger helt vil erstatte sedler og mynter. Verdien av sedler og mynter i omløp vært stabil de siste 10 årene, og så lenge publikum fremdeles etterspør kontanter er det Norges Banks ansvar å produsere sedler og mynter som er sikre og funksjonelle.

Publisert26. mai 2017 15:42