Sjekk at seddelen er ekte

Se, vend, kjenn

Se!

Se!

Vannmerke

Vannmerket i papiret blir synlig når du holder seddelen opp mot lyset. Vannmerket viser hodet på en lundefugl og valørtallet. Lundefuglmotivet benyttes på samtlige valører.

Sikkerhetstråd

Når du holder seddelen opp mot lyset, ser du sikkerhetstråden som en gjennomgående, mørk strek som er integrert i papiret. Teksten «NB» og valørtallet er lagt inn i tråden med liten skrift.

Neste
Publisert23. mai 2017 15:26