Hva gjør du med de gamle sedlene?

Nå er det snart ett år siden de nye 100- og 200-kronesedlene ble satt i sirkulasjon. De gamle utgavene av 100- og 200-kronesedlene utgår 30. mai 2018.

Norges Bank anbefaler at du bruker dine gamle sedler eller setter dem inn på bankkonto før 30. mai.

Hva gjør du etter 30. mai 2018?

Flere banker og butikker vil fortsatt akseptere sedlene, men det er bare Norges Bank som er pliktig til å ta imot dem etter denne datoen. Du har to alternativer for å veksle inn gamle 100- og 200-kronesedler:

 1. Du kan sette dem på konto:
  Fyll ut skjema for veksling
  Send skjema og sedler til:
  Norges Bank Kontante betalingsmidler, Postboks 1179, Sentrum, 0107 Oslo
  Du kan også levere skjema og sedler til vårt hovedkontor på Bankplassen 2 i Oslo
  Norges Bank vil utbetale penger til konto angitt i skjema.
 2. Du kan veksle 100- og 200-kronesedler til nye sedler ved å henvende deg til våre depoter. For beløp over 10.000 kroner veksler vi ikke til nye sedler. Du må derfor sende eller levere skjema og sedler som angitt over.

Mer informasjon om seddelbyttet og de nye sedlene finner du på nyesedler.no.

gamle sedler

Publisert 22. november 2016 10:00
Endret 16. mai 2018 13:55