Mynter

Norges Bank har ansvaret for å utstede mynter. Dette innebærer å fastsette myntenes pålydende og utforming.

Salg av minnemynter

Veksling av ugyldige sedler og mynter