Sedler og mynter

Norges Bank har ansvaret for å utstede pengesedler og mynter. Dette innebærer å fastsette sedlenes og myntenes pålydende og utforming.

Ny seddelserie

Veksling av ugyldige sedler og mynter