Pressemeldinger - Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Pressemeldinger---Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2020/31-01-2020-pressemelding/Fri, 31 Jan 2020 09:00:00 GMT6350b913-f6b3-4c97-a204-00f711223166Valutatransaksjoner i februar 2020Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 500 millionar kroner kvar dag i februar 2020.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2020/pressemelding/Thu, 23 Jan 2020 09:00:00 GMT2d08febf-2f19-4754-a12e-409c6676f2aeStyringsrenten uendret på 1,50 prosentKomiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2019/2019-12-30-pressemelding/Mon, 30 Dec 2019 09:00:00 GMT75f78bf5-4618-4c1b-a0cb-f62c820b9ec6Valutatransaksjoner i januar 2020Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 500 millionar kroner kvar dag i januar 2020.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2019/2019-12-19-pressemelding-mkb/Thu, 19 Dec 2019 09:00:00 GMT035b5183-a791-4e23-98b4-f4622db4db31Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2019Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2019/2019-12-19-pressemelding-rente/Thu, 19 Dec 2019 09:00:00 GMT22c91172-f1c4-47a5-a1cd-45686a263f89Styringsrenten uendret på 1,50 prosentNorges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent.