Pressemeldinger - Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Pressemeldinger---Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2020/2020-06-31-pressemelding/Fri, 31 Jul 2020 08:00:00 GMT4a3d5ca4-c074-4287-9315-7a5bddb3c852Valutatransaksjoner i august 2020Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 2000 millioner kroner hver dag i august 2020.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2020/2020-07-30-Pressemelding/Thu, 30 Jul 2020 12:00:00 GMTc01b5ae6-99d6-4bc4-8514-f93c813c1f2bMidlertidige dollar-likviditetsordninger forlengeshttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2020/2020-06-30-pressemelding/Tue, 30 Jun 2020 08:00:00 GMT6c569d63-bb0d-4220-a303-d4bf50f76106Valutatransaksjoner i juli 2020Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 2500 millionar kroner kvar dag i juli 2020.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2020/2020-06-18-pressemelding-mkb/Thu, 18 Jun 2020 08:00:00 GMT72b094df-e9f3-4e9b-a34f-465ba5c8ef6dRåd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2020Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har gitt råd til Finansdepartementet om å holde bufferkravet uendret på 1,0 prosent.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2020/2020-06-18-pressemelding-rente/Thu, 18 Jun 2020 08:00:00 GMT6041d652-d904-4aa6-bc0f-3c637b771b23Styringsrenten uendret på null prosentNorges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent.