Pressemeldinger - Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Pressemeldinger---Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2019/2019-06-20-pressemelding-mkb/Thu, 20 Jun 2019 08:01:00 GMT70331aa0-f270-4870-9572-bedd78b3384aRåd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2019Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2019/2019-06-20-pressemelding-rente/Thu, 20 Jun 2019 08:00:00 GMT270002dd-28b2-402e-9272-0be10353bb71Styringsrenten heves til 1,25 prosentNorges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2019/2019-06-11-pressemelding/Tue, 11 Jun 2019 08:00:00 GMT8888770f-b0a3-411e-8a8e-0808073bbceaRegionalt nettverk: Høyere vekst Bedriftene i Regionalt nettverk melder at veksten i produksjonen har tiltatt siden februar.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2019/2019-05-31-pressemelding/Fri, 31 May 2019 08:00:00 GMTe5af74b4-bfcb-4777-94ec-0a517c13a230Valutatransaksjoner i juni 2019Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 600 millionar kroner kvar dag i juni 2019.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2019/2019-05-23-pressemelding/Thu, 23 May 2019 08:00:00 GMT9a535e1f-44b3-4993-98fe-26467dc34d82Behov for forbedringer i finansiell infrastruktur– Betalingssystemet i Norge har lenge vært kjennetegnet av standardiserte og kostnadseffektive løsninger. For å opprettholde effektiviteten i betalingssystemet er det behov for forbedringer, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.