Norges Banks utlånsundersøkelsehttps://www.norges-bank.no/RSS/Norges-Banks-utlansundersokelse/nohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Norges-Banks-utlansundersokelse/q4_2018-utlansundersokelse/Thu, 17 Jan 2019 09:00:00 GMTaa420e45-7644-47e6-b9c0-f647435e2a98Høyere utlånsrenter, uendret etterspørselhttps://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Norges-Banks-utlansundersokelse/q3_2018-utlansundersokelse/Thu, 18 Oct 2018 08:00:00 GMTe4ed598d-aed8-4ff9-98d2-5174dfac60d5Økt etterspørsel etter fastrentelån fra husholdningenehttps://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Norges-Banks-utlansundersokelse/q2_2018-utlansundersokelse/Thu, 02 Aug 2018 08:00:00 GMTb3812b18-2451-46b3-98ec-3417ad07b5f1Høyere låneetterspørsel fra husholdningenehttps://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Norges-Banks-utlansundersokelse/q1_2018-utlansundersokelse/Thu, 19 Apr 2018 08:00:00 GMT0a0615c0-24a4-4540-a2ad-929baef7a1cfLavere utlånsmarginer og økt etterspørsel etter fastrentelån fra husholdningenehttps://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Norges-Banks-utlansundersokelse/q4_2017-utlandsundersokelse/Thu, 18 Jan 2018 09:00:00 GMTde2d9e58-3a1f-4024-91fe-a80b6729c227Uendret låneetterspørsel fra husholdninger og foretak