Månedsbalanse - Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Manedsbalanse---Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/manedsbalansen/2019/juli-2019/Thu, 15 Aug 2019 08:00:00 GMTe154ae2d-3b22-4f0a-b1b0-6af2db7a4efeNorges Banks månedsbalanse for juli 2019Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/manedsbalansen/2019/juni-2019/Mon, 15 Jul 2019 08:00:00 GMT84d552c1-722e-4272-b308-ba64280800bcNorges Banks månedsbalanse for juni 2019Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/manedsbalansen/2019/mai-2019/Tue, 18 Jun 2019 08:00:00 GMT5908684e-5edf-4217-b274-840b530eba5bNorges Banks månedsbalanse for mai 2019Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/manedsbalansen/2019/april-2019/Thu, 16 May 2019 08:00:00 GMTe21ef1e3-6f7c-42da-b5b1-449a0f4b10f5Norges Banks månedsbalanse for april 2019Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/manedsbalansen/2019/mars-2019/Mon, 15 Apr 2019 08:00:00 GMTba9c0ee0-7d16-4e14-8b56-f6af05093c11Norges Banks månedsbalanse for mars 2019Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.