Månedsbalanse - Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Manedsbalanse---Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Norges-Banks-balanse/2019/mars-2019/Mon, 15 Apr 2019 08:00:00 GMTba9c0ee0-7d16-4e14-8b56-f6af05093c11Norges Banks månedsbalanse for mars 2019Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.https://www.norges-bank.no/Publisert/Norges-Banks-balanse/2019/februar-2019/Fri, 15 Mar 2019 09:00:00 GMT9ced9f4b-7d95-49cc-afdc-731524c3dff7Norges Banks månedsbalanse for februar 2019Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.https://www.norges-bank.no/Publisert/Norges-Banks-balanse/2019/desember-2018-og-januar-2019/Wed, 27 Feb 2019 09:00:00 GMT094c08b0-9319-4782-b090-2f27f31bc60fNorges Banks månedsbalanse for desember 2018 og januar 2019Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.https://www.norges-bank.no/Publisert/Norges-Banks-balanse/2018/november/Tue, 18 Dec 2018 09:00:00 GMTa84668e4-55a3-4de4-bb09-ef06fd03d60fNorges Banks balanse for november 2018Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.https://www.norges-bank.no/Publisert/Norges-Banks-balanse/2018/oktober/Thu, 15 Nov 2018 09:00:00 GMT4030b030-091e-4185-a3ba-f0bac63a6f8eNorges Banks balanse for oktober 2018Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.