Brev og uttalelser fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-06-29/Mon, 29 Jun 2020 07:00:00 GMT6aa74a12-1d06-4ff5-b9dd-a49df7a65732Høring - Forskrifter om egen pensjonskontoNorges Banks brev av 25. juni 2020 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-06-17/Thu, 18 Jun 2020 08:00:00 GMT22a30c8e-2a6e-49a7-8f44-a50554efc9b8Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2020Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å holde bufferkravet uendret på 1,0 prosent.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-06-15/Wed, 17 Jun 2020 07:00:00 GMT69c1292f-e95d-4bb1-a10f-98a831df4600Europakommisjonens fornyede strategi for bærekraftig finans – innspill til norsk posisjonNorges Banks brev av 15. juni 2020 til Finansdepartementet.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-06-05/Mon, 08 Jun 2020 13:50:00 GMT5525db23-3b10-4cbe-b6a2-c95a654bbbd5Høringssvar – videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringenNorges Banks brev av 5. juni 2020 til Finansdepartementet.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-04-06/Tue, 07 Apr 2020 08:30:00 GMT26f962dc-455c-42c0-bba7-6f9e0d4b7590Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukterNorges Banks brev av 6. april 2020 til Finansdepartementet.