Brev og uttalelser fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-10-14-boliglansforskriften/Mon, 14 Oct 2019 12:22:00 GMTbe26ae65-5294-4eb3-943c-41a3a4ab4e46Norges Banks høringssvar - vurdering av boliglånsforskriftenNorges banks brev av 14. oktober 2019 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-10-02/Wed, 02 Oct 2019 13:45:00 GMTeede9e08-44c4-4a67-b1ae-603f9eb30404Høringssvar – tilpasning av Nibor til nye EU/EØS-kravNorges Banks brev av 1. oktober 2019 til Finans Norge.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-09-30-horing2/Tue, 01 Oct 2019 08:10:00 GMTc2449894-81a3-4179-8dd2-633131f493caHøring – forskrift om rapportering til Bankenes sikringsfond (innskuddsgarantiforskriften)Norges Banks brev av 30. september 2019 til Bankenes sikringsfondhttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-09-30-horing/Mon, 30 Sep 2019 13:15:00 GMT9ca9f12a-c44b-4358-806c-13a1565ebcc9Høring - Tilpasninger i kapitalkravene for bankerNorges Banks brev av 30. september 2019 til Finansdepartementet.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-09-23---horing/Tue, 24 Sep 2019 08:17:00 GMT8a472431-277b-49ad-9d0e-5d07dd711791Høring - Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordningNorges Banks brev av 23. september 2019 til Finansdepartementet.