Brev og uttalelser fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-03-31/Wed, 01 Apr 2020 11:40:00 GMTeb1e4811-7d0f-4f1d-965b-0058a137f0d3Høring - midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19-utbruddetNorges Banks brev av 31. mars 2020 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-03-13/Fri, 13 Mar 2020 07:30:00 GMT4fd561d7-53a5-4f26-b523-c36fd6fab4a0Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2020Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å sette bufferkravet ned til 1,0 prosent.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-01-07/Wed, 08 Jan 2020 12:45:00 GMT6b1a3be6-26d4-4c94-8917-c180166038a0Høring - Endringer i kapitalkravsforordningen for problemlånNorges Banks brev av 7. januar 2020 til Finansdepartementet.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-12-20/Fri, 20 Dec 2019 14:40:00 GMTa6d7e0ff-688d-4651-85bd-8479d57c95b1Høringssvar - Krav om tilslutning til godkjent klageorgan i finanssektorenNorges Banks brev av 20. desember 2019 til Finansdepartementet.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-12-18/Thu, 19 Dec 2019 09:00:00 GMT3906d135-2b75-4020-9e04-0bd05bc2dc99Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2019Norges Banks hovedstyre har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.