Brev og uttalelser fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-10-25/Fri, 25 Oct 2019 07:45:00 GMTee025554-251e-4a0b-be3e-44ac68497875Høring: Ny låneforskriftNorges Banks brev av 25. oktober 2019 til Finans Norge.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-10-23/Thu, 24 Oct 2019 09:00:00 GMTfe6d14a8-21fa-4939-a9df-b605696207daHøringssvar – gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)Norges Banks brev av 23. oktober 2019 til Finansdepartementet.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-10-10-myndigheter/Mon, 21 Oct 2019 10:46:00 GMT5c8b5f48-19d6-4ddd-b029-a5be887834c7Til orientering – Rammeverk for testing av cybersikkerhetNorges Bank og Finanstilsynets brev av 10. oktober 2019 til myndigheterhttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-10-10-naeringen/Mon, 21 Oct 2019 10:45:00 GMT87024952-6165-43f5-b5a5-045e637ea0c2Norges Bank og Finanstilsynet ber om innspill til evt. innføring av rammeverk for testing av cybersikkerhet i NorgeNorges Bank og Finanstilsynets brev av 10. oktober 2019 til næringenhttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-10-15-nowa/Tue, 15 Oct 2019 08:00:00 GMTb0aa17fb-8a6f-4970-8343-11233a51e1f8Høring: Prinsipper for beregning og publisering av NowaNorges Banks brev av 15. oktober 2019