Brev og uttalelser fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-09-23/Thu, 24 Sep 2020 08:00:00 GMTdfb7e4fa-adf1-4917-8317-b78470a28ceeRåd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2020Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å holde bufferkravet uendret på 1,0 prosent.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-09-14/Mon, 14 Sep 2020 10:00:00 GMT4c568ca0-2fd5-47ff-ad5a-2ad76ac66842Høring: Beregning og publisering av avkastningsindeks og gjennomsnitt for NowaNorges Banks brev av 14. september 2020 til Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner (ARR).https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-08-31/Thu, 03 Sep 2020 10:20:00 GMT2448d3ea-f4e2-4a5e-a99a-de053635aa73Utredning av et OIS-marked i norske kronerNorges Banks brev av 31. august 2020 til Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner (ARR).https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-08-28/Fri, 28 Aug 2020 13:55:00 GMTdaaab023-a9b3-47e8-a7e9-da8a42f34284Vurdering av fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriftenNorges Banks brev av 18. august 2020 til Finanstilsynet.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2020/2020-08-24/Mon, 24 Aug 2020 17:00:00 GMT7255d978-0239-4b48-9984-38a52c5d762cAnsettelse og tiltredelse av daglig leder NBIMNorges Banks brev av 24. august 2020 til Finansdepartementet.