Brev og uttalelser fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-08-15/Thu, 15 Aug 2019 11:15:00 GMTf8d3218c-85c2-4ca1-9082-1ec45f57edfdHøring - Særlige kapitalkrav for pantelån i Solvens IINorges Banks brev av 15. august 2019 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-07-02---horing/Tue, 02 Jul 2019 12:30:00 GMT24db9903-876e-4f6b-aa15-ac2741cead64Høring - forslag om begivenheter for utgivelse av minnemynter i perioden 2020 – 2029Norges Banks brev av 2. juli 2019https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-06-19/Thu, 20 Jun 2019 08:00:00 GMTf8cf8c46-c014-4e81-97fc-2c4f3c1308eaRåd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2019Norges Banks brev av 19. juni 2019 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-03-22/Fri, 22 Mar 2019 09:15:00 GMTec6ea933-87f3-4fb9-9ed7-ea1b615c7b99Høringssvar - utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget og forslag til lov som gjennomfører EU-direktiv om IKT-sikkerhet Norges Banks brev av 20. mars 2019 til Justis- og beredskapsdepartementet.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-03-20/Thu, 21 Mar 2019 09:00:00 GMTd94b12ea-fbaf-48f4-b1ca-b498f4eb7328Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2019Norges Banks brev av 20. mars 2019 til Finansdepartementet