Aktuell kommentar fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Aktuell-kommentar-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Aktuell-kommentar/2018/318/Mon, 29 Oct 2018 09:00:00 GMTe62c1943-547e-4f5e-8afe-ebf7e9f23181Regulering av boliglån – effekter på kreditt og boligpriserhttps://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Aktuell-kommentar/2018/22018/Tue, 22 May 2018 14:00:00 GMT5db0432b-0861-4a7b-89ef-e010260c4190Hvordan finansierer husholdningene kjøp av fast eiendom?https://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Aktuell-kommentar/2018/12018/Fri, 02 Mar 2018 07:45:00 GMTec036f3c-797b-42c9-8150-871ee7abee60Analyser av effekter av boliglånsforskriftenhttps://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Aktuell-kommentar/2017/aktuell-kommentar-102017/Tue, 19 Dec 2017 12:40:00 GMT58a2696c-5cd0-4379-9362-2553ec10f492Hva påvirker bedriftenes investeringsbeslutning?https://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Aktuell-kommentar/2017/aktuell-kommentar-92017/Fri, 08 Dec 2017 08:37:00 GMTfd7802b0-bb1e-49be-88aa-bf28876a8463Lønnsandelen