Working Papers

Working Papers inneholder forskningsarbeider og utredninger som vanligvis ikke har fått sin endelige form. Også andre faglige analyser fra økonomer i Norges Bank utgis i serien. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene står for forfatternes regning.

Norges Bank Working Papers distribueres også gjennom RepEc, SSRN og BIS Central Bank Research Hub.

ISSN 1502-8190 (online)


,