Staff Memo

Teknisk beregning av KPIXE

Author: Marius Nyborg Hov
Series: Staff Memo
Number: 3/2009

Staff Memo 3/2009 (PDF 472.9 Kb)

Norges Bank ser på flere ulike indikatorer i vurderingen av underliggende inflasjon. KPIXE  er en indikator for underliggende inflasjon som ble publisert første gang i Pengepolitisk rapport 2/08. KPIXE fanger opp den underliggende veksten i energiprisene i konsumprisindeksen. Teknisk beregnes KPIXE som en sammenveiing av veksten i KPI-JAE  og veksten i en beregnet trend av energiprisene i KPI. Over tid vil den derfor vokse i takt med KPI så lenge avgiftsnivået ikke endres vesentlig. 

KPIXE beregnes av Norges Bank samtidig med at Statistisk sentralbyrå publiserer KPI (normalt den 10. i hver måned), og indikatoren publiseres på Norges Bank sine nettsider kl.14.00 samme dag. De publiserte KPIXE-seriene er realtidsserier som ikke revideres.

Denne artikkelen gir en detaljert beskrivelse av hvordan Norges Bank beregner KPIXE. Mye av dette materialet har allerede vært offentliggjort i tidligere omtaler av KPIXE,  se Pengepolitisk rapport 2/08, Aktuell kommentar 3/2008 og Staff Memo 2008/7.

Published 8 May 2009 15:30