Staff Memo

Beregning av vekter til Regionalt nettverk

Author: Kjetil Martinsen og Fredrik Wulfsberg
Series: Staff Memo
Number: 11/2009

Sammendrag

Dette notatet dokumenterer oppbygningen og bruken av vekter for observasjonene til Regionalt nettverk. Fra runde 3/09 er observasjonene i Regionalt nettverk vektet etter et nytt vektesett. Vektene fanger i større grad opp variasjon i størrelse mellom næringer, regioner og over tid enn tidligere. Gjennomsnitt for landet og for næringer basert på nye vekter er likevel høyt korrelerte med gjennomsnitt basert på gamle vekter.

 

Published 11 November 2009 16:40

Downloads