Doctoral Dissertations in Economics

Serien omfatter doktoravhandlinger skrevet av ansatte i Norges Bank, hovedsakelig som en del av bankens forskningsvirksomhet. Serien ble utgitt i perioden 2000-2007.


,