Aktuell kommentar

Fra en «kritisk rentebelastning» til en «sårbar gjeldsbelastning»

Forfatter: Kjersti Næss Torstensen
Serie: Aktuell kommentar
Nummer: 2/2016

Aktuell kommentar 2/2016 (PDF 386,2 Kb)
Publisert 17. mars 2016 10:00