Aktuell kommentar

Bankenes marginer

Forfatter: Monique E. Erlandsen Erard
Serie: Aktuell kommentar
Nummer: 4/2014

Aktuell kommentar 4/2014 (PDF 448,8 Kb)

Det har den siste tiden vært fokus på hvordan bankene priser utlån. Ulike aktører har sprikende synspunkter på om bankenes marginer er høye, og hvordan de har utviklet seg over tid. Denne kommentaren søker å avklare ulike marginbegreper samt og vise den historiske utviklingen.

Publisert 19. juni 2014 10:02