Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/15

Serie: Pengepolitisk rapport
Nummer: 3/2015

På grunn av en teknisk feil ble enkelte figurer og tilhørende tallmateriale ikke riktig ved publiseringen av PPR 3/15 24. september. Dette gjelder figur 1.1, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.14 og 2.21c. Dette er rettet opp 5. november 2015.

Publisert 24. september 2015 10:00
Endret 5. november 2015 10:06

Nedlastinger