Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 2/09

Serie: Pengepolitisk rapport
Nummer: 2/2009

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 11. juni 2009.

Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 17. juni 2009.

Publisert 17. juni 2009 14:00

Vedlegg