Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 20. juni 2008.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 25. juni 2008.

Publisert 25. juni 2008 14:00

Nedlastinger