Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 21. juni 2007
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 27. juni 2007

Publisert 27. juni 2007 14:00

Nedlastinger