Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/17

Serie: Pengepolitisk rapport
Nummer: 1/2017

Endret kapittelinndeling i Pengepolitisk rapport
Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/17 har en annen kapittelinndeling enn de foregående rapportene. Prognosen for styringsrenten presenteres i kapittel 1 i rapporten.

Publisert 16. mars 2017 10:00

Nedlastinger