Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 1/09

Serie: Pengepolitisk rapport
Nummer: 1/2009

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 19. mars 2009.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 25. mars 2009.

Publisert 25. mars 2009 14:00

Vedlegg