Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 1/2006

Serie: Pengepolitisk rapport
Nummer: 1/2006


Rapporten er basert på informasjon fram til og med 10. mars 2006.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 16. mars 2006.

Publisert 16. mars 2006 14:00