Bankene rapporterer om økt etterspørsel etter lån fra husholdningene i 2. kvartal i år. Etterspørselen etter fastrentelån fortsatte å øke. Etterspørselen etter kreditt fra foretak var omlag uendret i 2. kvartal.

Bankene rapporterer om uendret kredittpraksis i 2. kvartal. De venter strammere kredittpraksis overfor husholdningene i 3. kvartal.

Bankene melder om lavere utlånsmarginer på lån til både husholdninger og foretak i 2. kvartal. Bankene venter at utlånsmarginene på lån til husholdningene vil falle videre i 3. kvartal.

Publisert 16. juli 2015 10:00

Nedlastinger