Norges Bank Memo

Kunderetta betalingsformidling 2016

Serie: Norges Bank Memo
Nummer: 2/2017

Norges Bank Memo 2/2017 (PDF 496,1 Kb)

Det var sterk vekst i bruken av betalingskort også i 2016. Veksten i bruken av internasjonale betalingskort var særleg sterk, etter at betalingar over internett og bruken av mobile betalingsløysningar auka mykje. Kvar av oss brukte betalingskortet i gjennomsnitt 417 gonger i 2016. Den gjennomsnittlege verdien av korttransaksjonane var 408 kroner. Det var ytterlegare nedgang i bruken av kontantinfrastruktur, som minibankar og cash-back.

Publisert 18. mai 2017 10:00

Nedlastinger