Norges Bank Memo, Det norske finansielle systemet

Det norske finansielle systemet 2016

Serie: Norges Bank Memo
Nummer: 2/2016

Det Norske Finansielle systemet gir en samlet oversikt over det finansielle systemet i Norge, dets oppgaver og hvordan disse oppgavene blir utført.

Publikasjonen er ment som et oppslagsverk som skal bidra til økt kunnskap om det finansielle systemet. Det er lagt vekt på en lettfattelig framstilling rettet mot et bredt publikum. Samtidig vil også profesjonelle aktører kunne finne nyttige referanser til bruk i sitt arbeid.

Publisert 10. juni 2016 12:00