Norges Bank Memo

Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling - 2013

Serie: Norges Bank Memo
Nummer: 1/2014

Norges Bank Memo 1/2014 (PDF 449,5 Kb)

Talet på kortbetalingar auka vidare i 2013. Norske innbyggjarar er framleis i verdstoppen når det gjeld kortbetalingar per år. Samtidig minka uttaket av kontantar frå minibankar og uttak i samband med varekjøp. Det kan indikere at kontantar blir brukte stadig sjeldnare i Noreg. Kortbruken i utlandet og kortbruk i samband med varekjøp over Internett heldt fram å vekse sterkt i 2013. Dette har medverka til at bruken av internasjonale betalingskort utgjer ein stadig større del av den samla kortbruken.

Publisert 21. mai 2014 12:00

Vedlegg