Finansiell infrastruktur

Rapporten er ein del av Noregs Bank sitt arbeid med a fremje ein robust og effektiv finansiell infrastruktur. Årleg. Fortsettelse av Årsrapport om betalingssystem. Sjå også Historisk betalingsstatistikk

ISSN 1894-8308 (Trykt) ISSN 1894-8316 (Online)


,