Pressemelding

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2016

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å øke kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene fra 1,5 til 2 prosent fra 31. desember 2017. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 4/16.

Boligprisene stiger kraftig i store deler av landet til tross for svak vekst i norsk økonomi. I det siste har gjeldsveksten i husholdningene tiltatt. Høyt gjeldsopptak gjør mange husholdninger mer sårbare og øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene fram i tid.

Høy boligprisvekst og fortsatt oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning er tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. Høyere kapitaldekning vil gjøre bankene bedre i stand til å håndtere økte tap lenger fram, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å øke bufferkravet i tråd med Norges Banks råd. (Pressemelding Finansdepartementet)

Norges Banks brev: Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2016

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen
Tlf. 22 31 68 45 / 94 05 08 86

E-post: presse@norges-bank.no

 

Publisert 15. desember 2016 10:03
Pressekonferanse 15. desember 2016