Pressemelding

Nå er sølvskattprotokollene søkbare

Norges Bank og Riksarkivet lanserer i dag sølvskattprotokollene i søkbar form.

Norges Bank ble etablert i 1816 som et privat aksjeselskap. Grunnfondet skulle være på 2-3 millioner speciedaler sølvverdi. Det var ikke mulig å reise denne kapitalen med frivillige innskudd. I stedet kunngjorde kongen 23. desember 1816 at kapitalen skulle drives inn med tvang. Innskuddene ble ført i protokoller.

Protokollene var lenge forvart i kjelleren til Norges Bank, men i 2012 ble de skannet i samarbeid med Riksarkivet. Dermed ble de også tilgjengelige for allmennheten. Nå er brukervennligheten ytterligere forbedret ved at personinformasjonen i protokollene har blitt søkbar i Digitalarkivet.

Mer om sølvskatten

For mer informasjon vennligst kontakt:

Therese Riiser Wålen, assisterende kommunikasjonsdirektør

94 05 08 86 / 22 31 68 45

Publisert 16. juni 2015 14:00