Pressemelding

Norges Bank reduserer valutakjøp i oktober 2008

Norges Bank vil med virkning fra og med torsdag 23. oktober redusere de daglige valutakjøpene til Statens Pensjonsfond – Utland fra 1 400 millioner kroner til 620 millioner kroner.

Endringen skjer på bakgrunn av at den månedlige avsetningen til Statens Pensjonsfond – Utland er redusert fra oktober til november.  

Publisert 22. oktober 2008 15:45