Hvem kan søke?

Norske statsborgere eller EØS-borgere med norsk tilhørighet kan søke. Opptak på et internasjonalt anerkjent PhD-program i makroøkonomi fordrer svært gode akademiske resultater.

Delprogram 1:

Søkere må oppfylle følgende minimumskrav for å bli vurdert for stillingen som juniorforsker.

  1. Søkeren er norsk statsborger, eller en EØS-borger som er bosatt i Norge og har status som ansatt i Norge.
  2. Søknaden og dokumentasjon er fullstendig og nøyaktig og mottatt innen fristen. Krav til søknaden er beskrevet i søknadsskjemaet.

Delprogram 2:

Søkere må oppfylle følgende minimumskrav for å bli vurdert for stipend. I tillegg vil søkerne bli underlagt Norges Bank Scholarship Committee (NBSC) sin skjønnsmessige vurdering i henhold til deres mandat.

1) Søkeren er norsk statsborger, eller en EØS-borger som er bosatt i Norge og har bodd i Norge i en sammenhengende periode på minst fem år før søknadstidspunktet, og

a. har ansattstatus i Norge, eller

b. har fast bopel i Norge, eller

c. er ektefelle / samboer med eller et barn av en person som nevnt i a) eller b).

2) Søkeren er blitt akseptert på et internasjonalt anerkjent PhD-program i makroøkonomi ved et lærested i utlandet.

Utdanningsinstitusjoner som er oppført under «Aktuelle læresteder» er eksempler på læresteder som har internasjonalt anerkjente PhD-programmer i makroøkonomi.

3) Søknaden og dokumentasjon er fullstendig og nøyaktig og mottatt innen fristen. Krav til søknaden er beskrevet i søknadsskjemaet.

Publisert 3. oktober 2018 14:48

Kontakt

Jannike Haneborg, Tlf. 22 31 60 35
Knut Are Aastveit, Tlf. 22 31 61 21

phdstipend@norges-bank.no

Slik søker du

PhD-stipend og stilling som juniorforsker utlyses hvert år via Ledige stillinger på bankens nettsider.

Søknadsfrist for stilling som juniorforsker er 1. desember hvert år

Søknadsfrist for PhD-stipend er 1. april hvert år.

Tildelte PhD- stipendier

2017
Eyo Ildahl Herstad

2015
Kaja Kierulf, Erling Skancke og Jonas Tungodden 

2014
Ella Getz Wold og Sigmund Ellingsrud

2013
Gro Mæle Liane, Mathis Mæhlum og Vegard Mokleiv Nygård