Karriere

Med ein jobb i Noregs Bank kan du vere med å utforme den økonomiske politikken for landet.

Vi er leiande når det gjeld økonomisk og finansiell analyse, i tillegg til forsking.

Du vil kunne jobbe med utøving av pengepolitikk, finansiell stabilitet, innen marknader og banktenester eller vere med på å forvalte ein av dei største finansformuane i verda.

Vi skal medverke til å fremje tilliten til norsk økonomi og det finansielle systemet.

Jobb i Noregs Bank
Publisert 12. april 2010 16:05
Endret 23. januar 2018 14:54

Alle ledige stillingar

IA-bedrift

Norges Bank har signert samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og har tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.